Internet Stick CS 15 - Nastavení zpráv a kontaktů

background image

Nastavení zpráv a kontaktù

Chcete-li nastavit zprávy a kontakty, zvolte v hlavním zobrazení
mo¾nost

a

Mo¾nosti

>

Nastavení...

>

Zprávy / Kontakty

.