Internet Stick CS 15 - Redigering eller sletning af en genvej

background image

Redigering eller sletning af en genvej

Hvis du vil redigere eller slette en genvej, skal du i oversigten vælge

Indstillinger

>

Indstillinger...

>

Genveje

. De genveje, du har oprettet,

vises på en liste. Den forbindelsesprofil, som er tilknyttet genvejen, vises
under

Forbindelse

.

Hvis du vil redigere en genvej, skal du vælge den samt

Rediger

og

fortsætte som beskrevet under ”Oprettelse af en ny genvej”, på s. 6.

For at slette en genvej skal du vælge den samt

Slet

.

background image

B e s k e d e r o g k o n t a k t p e r s o n e r

8