Internet Stick CS 15 - Beskeder

background image

Beskeder

Hvis du vil sende og modtage SMS-beskeder, skal du vælge

i oversigten for at åbne Beskeder/Kontaktpersoner og derefter
vælge

Beskeder

.

Før du kan sende eller modtage SMS-beskeder (netværkstjeneste), skal
du definere de korrekte indstillinger, hvis de ikke er foruddefinerede.
Kontakt tjenesteudbyderen for at få indstillingerne. Du kan læse om,
hvordan du definerer indstillingerne, under ”Indstillinger for beskeder”,
på s. 12.