Internet Stick CS 15 - Mapper med beskeder

background image

Mapper med beskeder

Enheden gemmer modtagne beskeder i mappen Indbakke, sendte
beskeder i mappen Sendt post og slettede beskeder i mappen Slettet
post. Beskeder, der endnu ikke er sendt, gemmes i mappen Udbakke.

Vælg

Send/modtag

for at hente nye beskeder eller sende beskeder, der er

gemt i mappen Udbakke.

Dobbeltklik på brevhovedet for at redigere og sende en besked, du har
gemt i mappen Kladder. Du kan også vælge beskeden og vælge

Handlinger

>

Rediger SMS...

. Fortsæt som beskrevet under ”Skrivning og

afsendelse af en besked”, på s. 9.

Hvis du vil have vist en besked, som er gemt i mappen Indbakke,
Udbakke eller Sendt post, skal du vælge mappen og dobbeltklikke på
brevhovedet. Du kan også vælge beskeden og vælge

Handlinger

>

Se SMS...

.

Hvis du vil videresende eller besvare en besked, som er gemt i mappen
Indbakke, skal du vælge beskeden og derefter vælge

Videresend...

eller

Svar...

. Fortsæt som beskrevet under ”Skrivning og afsendelse af en

besked”, på s. 9.

Hvis du vil slette en besked, skal du vælge mappen og beskeden. Tryk på
DEL-tasten på tastaturet. Beskeden flyttes til mappen Slettet post.

background image

B e s k e d e r o g k o n t a k t p e r s o n e r

9

Hvis du vil gendanne en slettet besked, skal du vælge

Slettede elementer

og markere beskeden, højreklikke med musen og vælge

Gendan

.

Hvis du vil slette alle de beskeder, der er gemt i mappen

Slettede

elementer

, skal du vælge

Slettede elementer

, højreklikke med musen og

vælge

Tøm papirkurv

.