Internet Stick CS 15 - Skrivning og afsendelse af en besked

background image

Skrivning og afsendelse af en besked

Enheden understøtter afsendelse af SMS-beskeder, der overskrider
maksimumgrænsen for tegn i en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to
eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse
hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn og tegn fra nogle
sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes
i en enkelt besked.

1. Vælg

Ny SMS...

i Beskeder.

2. Indtast modtagernes telefonnumre i feltet

Til...

. Adskil modtagerne

med et semikolon (;).

Hvis du vil vælge en gemt modtager, skal du vælge

Til...

,

telefonbogen, mappen med kontaktpersoner, den pågældende
kontaktperson

Tilføj >

(for at tilføje kontaktpersonen på listen over

modtagere) eller

Tilføj alle >>

(for at tilføje alle kontaktpersonerne

på listen til listen over modtagere) samt

OK

.

Tip: Hvis du vil vælge flere kontaktpersoner på listen, skal du
holde Ctrl-tasten nede på tastaturet, mens du vælger
modtagerne.

For at fjerne kontaktpersoner på listen over modtagere skal du vælge

< Fjern

, hvis du vil flerne den valgte kontaktpersoner eller

<< Slet alt

,

hvis du vil fjerne alle kontaktpersonerne.

3. Skriv beskeden i feltet

Tekst:

.

Hvis du vil redigere beskeden, kan du bruge funktionerne i menuen

Rediger

.

Fortryd

annullerer den sidste hændelse.

Marker alt

markerer

hele beskeden.

4. Vælg

Anmod om leveringsrapport.

for at anmode netværket om at

sende en leveringsrapport om den besked, du har sendt
(netværkstjeneste).

background image

B e s k e d e r o g k o n t a k t p e r s o n e r

10

Hvis du vil vælge, hvordan modtagerenheden håndterer den sendte
besked (afhænger af, om modtagerenheden understøtter denne
indstilling), skal du vælge

Klasse:

og den ønskede indstilling.

Læs mere under ”Indstillinger for beskeder”, på s. 12.

5. Vælg

Send

for at sende beskeden.

Vælg

Gem

for at gemme beskeden og sende den senere. Beskeden

gemmes i mappen Kladder.