Internet Stick CS 15 - Indstillinger for beskeder og kontaktpersoner

background image

Indstillinger for beskeder og kontaktpersoner

For at definere indstillinger for beskeder og kontaktpersoner skal du
vælge

i oversigten og derefter

Indstillinger

>

Indstillinger...

>

Beskeder / Kontaktpersoner

.