Internet Stick CS 15 - Indstillinger for beskeder

background image

Indstillinger for beskeder

Vælg

Beskeder

for at definere indstillinger for beskeder.

Hvis du vil have netværket til, som standard, at sende dig en
leveringsrapport over de sms-beskeder, du har sendt (netværkstjeneste),
skal du markere afkrydsningsfeltet

Anmod om leveringsrapport.

under

Korte beskeder (SMS)

.

Hvis du vil vælge, hvordan modtagerenheden håndterer den modtagne
besked (afhænger af, om modtagerenheden understøtter denne
indstilling), skal du vælge

Klasse:

og den ønskede indstilling under

Korte beskeder (SMS)

. Hvis du vælger

[0] Skærm

, vises den sendte

besked på modtagerenheden, men gemmes ikke på den. Hvis du vælger

background image

B e s k e d e r o g k o n t a k t p e r s o n e r

13

[1] Telefonhukommelse

, gemmes beskeden på modtagerenheden.

Hvis du vælger

[2] SIM-kort

, gemmes beskeden på modtagerenhedens

SIM-kort. Hvis du vælger

[3] Standard

, gemmes beskeden i den

standardmappe, der er defineret på modtagerenheden. Hvis du vælger

Ingen klasse

, bruger CS-15-enheden ikke nogen specifik tjenesteklasse

til afsendelse af sms-beskeder.

Vælg

Gyldighedsperiode:

og den ønskede indstilling under

Korte

beskeder (SMS)

for at angive, hvor længe beskedcenteret skal forsøge at

sende beskeden igen, hvis det ikke lykkes første gang (netværkstjeneste).
Hvis beskeden ikke kan sendes inden for den angivne periode, slettes den
i beskedcenteret.

Hvis du vil indtaste et telefonnummer til det beskedcenter, der leverer
sms-beskeden, skal du vælge

Servicecenter

og angive det

telefonnummer, du har fået af tjenesteudbyderen. CS-15-enheden
bruger som standard beskedcenteret fra den tjenesteudbyder, hvis
forbindelsesprofil du bruger til forbindelsen.

Hvis du vil vælge, om CS-15-enheden automatisk modtager nye
beskeder fra beskedcenteret eller sender beskeder, der er gemt i mappen
Udbakke, skal du vælge den ønskede indstilling under

Synkronisering

.

Hvis du vælger

Automatisk

, henter og sender CS-15-enheden

automatisk beskederne. Hvis du vælger

Spørg bruger

, spørger enheden,

om du vil hente og sende beskederne. Hvis du vælger

Manuel

, skal du

vælge

Send/modtag

i Beskeder/Kontaktpersoner for at hente og

sende beskeder.

background image

V æ r k t ø j e r o g i n d s t i l l i n g e r

14