Internet Stick CS 15 - Indstillinger for kontaktpersoner

background image

Indstillinger for kontaktpersoner

Vælg

Kontaktpersoner

for at definere indstillinger for kontaktpersoner.

For at vælge den eksterne telefonbog, som du vil bruge, skal du vælge
den ønskede indstilling på listen. Hvis du vælger

Ingen

, kan du ikke få

adgang til en ekstern telefonbog via Beskeder/Kontaktpersoner.

Hvis du vil vælge, hvordan kontaktpersonerne synkroniseres mellem
CS-15-enheden og SIM-kortet, skal du vælge den ønskede indstilling
i

Synkronisering

. Hvis du vælger

Automatisk

, synkroniserer CS-15-

enheden automatisk kontaktpersonerne, når du vælger

Kontaktpersoner

i Beskeder/Kontaktpersoner. Hvis du vælger

Spørg bruger

, spørger

enheden, om du vil synkronisere kontaktpersonerne. Hvis du vælger

Manuel

, skal du vælge

Opdatering

i Beskeder/Kontaktpersoner for at

synkronisere kontaktpersonerne. Se også ”Synkronisering af
kontaktpersoner”, på s. 10.