Internet Stick CS 15 - Kontaktpersoner

background image

Kontaktpersoner

Hvis du vil administrere kontaktpersoner, som er gemt på SIM-kortet,
CS-15-enheden eller den eksterne telefonbog, som du har valgt under
indstillingerne for kontaktpersoner, skal du vælge

i oversigten for at

åbne Beskeder/Kontaktpersoner. Vælg derefter

Kontaktpersoner

.

De kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet, er vist i SIM-kort-
mappen, og de kontaktpersoner, der er gemt på CS-15-enheden, vises
i USB-modemhukommelsesmappen. De kontaktpersoner, der er gemt
i den eksterne telefonbog, vises i den pågældende mappe.