Internet Stick CS 15 - Håndtering af kontaktpersoner

background image

Håndtering af kontaktpersoner

Hvis du vil tilføje en ny kontaktperson, skal du vælge den ønskede mappe
i Kontaktpersoner og derefter vælge

Ny kontaktperson...

. Indtast navn og

telefonnummer på kontaktpersonen, og vælg

OK

.

For at redigere oplysningerne for en kontaktperson skal du markere den
pågældende kontaktperson og vælge

Rediger

.

background image

B e s k e d e r o g k o n t a k t p e r s o n e r

11

For at slette en kontaktperson skal du markere den pågældende
kontaktperson og vælge

Slet

. Kontaktpersonen flyttes til mappen

Slettet post.

For at gendanne oplysningerne for en kontaktperson skal du vælge

Slettede elementer

og trække kontakten til den ønskede mappe.

For at kopiere oplysningerne for en kontaktperson skal du vælge den
pågældende kontaktperson,

Rediger

>

Kopier

, destinationsmappen samt

Rediger

>

Sæt ind

.

For at konvertere telefonnummeret til en kontaktperson til et
internationalt format skal du vælge kontakten,

Handlinger

>

Internationalisér numre...

, den aktuelle landekode og

Internationalisér

.

Du kan ringe nummeret op uden at tilføje den internationale
telefonkode og landekode foran telefonnummeret.

For at sende en sms-besked til en kontaktperson skal du vælge
kontaktpersonen og

Send SMS...

. Hvis du vil vælge flere kontaktpersoner,

skal du holde Ctrl-tasten nede på tastaturet, mens du vælger
kontaktpersonerne. Fortsæt som beskrevet under ”Skrivning og
afsendelse af en besked”, på s. 9.

Hvis du vil sende telefonnummeret til en kontaktperson i en sms-besked,
skal du markere kontaktpersonen og vælge

Handlinger

>

Send

nummeret i en SMS...

.

Hvis du vil slette kontaktpersoner med samme navn og telefonnummer
fra en mappe med kontaktpersoner, skal du vælge den pågældende
mappe og

Handlinger

>

Fjern dubletter...

. Følg instruktionerne

på skærmen.