Internet Stick CS 15 - Import eller eksport af kontaktpersoner

background image

Import eller eksport af kontaktpersoner

Hvis du vil importere kontaktpersoner fra en fil, skal du i mappen
Kontaktpersoner vælge den mappe med kontaktpersoner, hvor du vil
tilføje kontaktpersonerne og

Fil

>

Importer kontaktpersoner...

. Vælg

den mappe, hvor filen med kontaktpersonen er gemt, marker filen og
vælg

Åbn

.

For at eksportere kontaktpersoner til en fil skal du vælge den mappe, der
indeholder den pågældende kontaktperson under Kontaktpersoner og

background image

B e s k e d e r o g k o n t a k t p e r s o n e r

12

herefter vælge

Fil

>

Eksporter kontaktpersoner...

. Vælg

destinationsmappen, indtast et filnavn, og vælg

Gem

.