Internet Stick CS 15 - Synkronisering af kontaktpersoner

background image

Synkronisering af kontaktpersoner

Vælg

Opdatering

i Kontaktpersoner for at synkronisere kontakterne i de

forskellige mapper. Efter synkronisering vises de samme
kontaktpersoner i mapperne.

Læs mere om, hvordan du vælger synkroniseringsmetode, under
”Indstillinger for kontaktpersoner”, på s. 12.