Internet Stick CS 15 - Andre indstillinger

background image

Andre indstillinger

Vælg

Indstillinger

>

Indstillinger...

>

Genveje

i oversigten for at

administrere oprettede genveje. Læs mere under ”Genveje”, på s. 6.

Vælg

Indstillinger

>

Indstillinger...

>

Beskeder / Kontaktpersoner

i

oversigten for at definere indstillinger for Beskeder/Kontaktpersoner.
Læs mere under ”Indstillinger for beskeder og kontaktpersoner”, på s. 12.

Hvis du vil redigere navnet på den CS-15-enhed, der vises i Nokia
Internet Modem, skal du vælge

Indstillinger

>

Indstillinger...

, enhedens

navn samt

Enhedsindstillinger

i oversigten. Indtast det navn, der ønskes

vist for enheden.