Internet Stick CS 15 - Håndtering af forbindelsesprofiler

background image

Håndtering af forbindelsesprofiler

Vælg

Indstillinger

>

Indstillinger...

>

Forbindelser (Dial-up)

i oversigten

for at håndtere forbindelsesprofiler. De aktuelle profiler vises på en liste.
Gør et af følgende:

• For at angive en profil som standard skal du vælge den og

Standard

.

• For at kopiere og redigere en foruddefineret profil (angivet med en

hængelås) skal du vælge profilen og

Kopier og rediger

. Definer de

påkrævede indstillinger. Læs mere om, hvordan du gør, under
”Oprettelse af en ny forbindelsesprofil”, på s. 16.

background image

V æ r k t ø j e r o g i n d s t i l l i n g e r

16

• Vælg profilen og

Rediger

for at redigere en oprettet profil.

• Vælg profilen og

Slet

for at slette en oprettet profil. Foruddefinerede

profiler kan ikke slettes.

• Vælg

Filer

og den ønskede indstilling for at eksportere eller importere

en profil.

• Vælg

Ny

>

Brug en foruddefineret forbindelse.

>

Næste >

,

tjenesteudbyderens land samt operatør (tjenesteudbyder) for at
tilføje en foruddefineret profil til listen over profiler. Vælg den
foruddefinerede profil til tjenesteudbyderen under

Vælg den/de

ønskede profil(er):

. Vælg

Afslut

for at gemme indstillingerne.

• Vælg

Ny

>

Kopier og rediger en foruddefineret forbindelse.

>

Næste >

for at kopiere og redigere en foruddefineret profil. Vælg de ønskede
indstillinger og

Næste >

. Definer de påkrævede indstillinger. Læs

mere under ”Oprettelse af en ny forbindelsesprofil”, på s. 16.