Internet Stick CS 15 - Oprettelse af en ny forbindelsesprofil

background image

Oprettelse af en ny forbindelsesprofil

Vælg

Indstillinger

>

Indstillinger...

>

Forbindelser (Dial-up)

>

Ny

>

Opret en ny forbindelse.

i oversigten samt den ønskede netværkstype

(hvis tjenesteudbyderen tilbyder flere typer) for at oprette en ny
forbindelsesprofil. Vælg

Næste >

, og definer følgende indstillinger:

• Indtast et navn på profilen

Vælg et navn til denne forbindelse:

.

Indtast det navn du har fået af tjenesteudbyderen i

Navn på

adgangspunkt (APN)

. Indtast det brugernavn, den adgangskode og

det domæne, du har fået af tjenesteudbyderen i

Godkendelse

.

• Vælg

DNS/Proxy

for at definere DNS- og proxyservere.

Vælg

Hent automatisk DNS-serveradressen.

for at sætte enheden op

til at hente DNS-serveradressen automatisk.

Vælg

Brug følgende DNS-serveradresser:

for at bruge en specifik

serveradresse, og indtast IP-adressen på den primære og (valgfrit)
sekundære DNS-server.

Vælg

Brug en HTTP-proxy.

for at bruge en HTTP-proxy, og indtast

dens IP-adresse og portnummer.

Vælg

Afslut

for at gemme profilen.

background image

V æ r k t ø j e r o g i n d s t i l l i n g e r

17