Internet Stick CS 15 - Generelle indstillinger

background image

Generelle indstillinger

For at definere generelle indstillinger skal du vælge

Indstillinger

>

Indstillinger...

>

Generelt

i oversigten.

Marker det relaterede afkrydsningsfelt, hvis du vil have programmet til
at starte automatisk, når du logger på operativsystemet. Hvis du vil
bruge programmet, og afkrydsningsfeltet ikke er markeret, skal du åbne
det manuelt via operativsystemet.

Vælg

Sprog

og det ønskede sprog, hvis du vil skifte sprogindstillinger

i Nokia Internet Modem.

For at vælge hvilken handling der skal foretages, når du tilslutter CS-15-
enheden til computeren, skal du vælge

Foretag ikke noget

, hvis du ikke

ønsker, at der skal foretages nogen handling,

Gennemse enheden

(kontaktpersoner, SMS,...)

for at åbne Beskeder/Kontaktpersoner eller

Opret internetforbindelse

for at oprette forbindelse til internettet ved

hjælp af standardforbindelsesprofilen. Vælg

Spørg altid

, hvis du vil

indstille programmet til at spørge før handlingen.