Internet Stick CS 15 - PIN-kodeindstillinger

background image

PIN-kodeindstillinger

PIN-koden (personal identification number) eller UPIN-koden (universal
personal identification number) (4-8 cifre) hjælper med at beskytte
SIM-kortet. (U)PIN-koden leveres normalt sammen med SIM-kortet.

Vælg

Indstillinger

>

Indstillinger...

samt enhedsnavn i oversigten for at

definere indstillinger for PIN-koden.

Vælg

Skift pinkode til SIM-kort:

for at ændre (U)PIN-koden til dit SIM-

kort. Indtast den nuværende kode i feltet

Tidligere pinkode til SIM-kort:

.

Indtast den nye kode i felterne

Ny pinkode til SIM-kort:

og

Bekræft ny

pinkode til SIM-kort:

.

Vælg

Aktiver/deaktiver pinkode

>

Aktiveret

for at indstille CS-15-

enheden til at anmode om (U)PIN-koden, hver gang enheden er tilsluttet
computeren.