Internet Stick CS 15 - Værktøjer

background image

Værktøjer

Vælg

Indstillinger

i oversigten, hvis du vil bruge forskellige værktøjer.

Hvis du vil oprette forbindelse til internettet, skal du vælge

Forbindelser

(Dial-up)

og den ønskede forbindelsesprofil.

Vælg

Valg af udbyder...

>

Manuelt valg

og udbyderen for at skifte

tjenesteudbyder. Du kan kun vælge en udbyder, hvis status er

Aktiveret

.

Hvis du vil have CS-15-enheden til automatisk at vælge udbyder, skal du
vælge

Automatisk valg

. Vælg

Vælg

for at vende tilbage til oversigten.

Vælg

Valg af netværkstype

og netværkstype for at angive, hvilken

netværkstype enheden bruger til forbindelsen. Hvis du vælger

Automatisk valg (Først WCDMA)

, prøver CS-15-enheden først at bruge

et UMTS-netværk. Hvis det ikke lykkes forsøger enheden at bruge et
GSM-netværk. Hvis du vælger

Kun WCDMA

eller

Kun GSM

, prøver

CS-15-enheden kun den angivne netværkstype. Hvis du vælger

Først GSM

, prøver CS-15-enheden først at bruge et GSM-netværk.

For at få vist oplysninger om forrige forbindelser skal du vælge

Forbindelseshistorik...

. Du kan få vist navnet på tjenesteudbyderen,

forbindelsesdato, den samlede mængde data, som sendes og modtages
i forbindelse med den aktuelle session, mængde sendt og modtaget
data, gennemsnitlig overførselshastighed i forbindelse med modtagelse
af data (

Gns. overførselshastighed ind

) og afsendelse af data

(

Gns. overførselshastighed ud

) samt den maksimale

overførselshastighed for modtagne og afsendte data. Vælg

Fjern

for

at slette den valgte linje. Vælg

Slet

for at slette historikken. Vælg

Eksporter...

for at gemme historikken som en fil på computeren.

Vælg

Om...

for at få vist oplysninger om programmet.

background image

V æ r k t ø j e r o g i n d s t i l l i n g e r

15