Internet Stick CS 15 - Indhold

background image

Indhold

1. Introduktion ......................... 4

2. Kom godt i gang .................. 5

Oversigt .................................................... 5

3. Genveje ................................. 6

Foruddefinerede genveje ..................... 6
Oprettelse af en ny genvej.................. 6
Import eller eksport af en genvej...... 7
Redigering eller sletning af
en genvej.................................................. 7

4. Beskeder og kontaktpersoner 8

Beskeder ................................................... 8

Mapper med beskeder ...................... 8
Skrivning og afsendelse af
en besked.............................................. 9

Kontaktpersoner................................... 10

Synkronisering af
kontaktpersoner................................ 10

Håndtering af kontaktpersoner.... 10
Import eller eksport af
kontaktpersoner ............................... 11

Indstillinger for beskeder og
kontaktpersoner ................................... 12

Indstillinger for kontaktpersoner. 12
Indstillinger for beskeder ............... 12

5. Værktøjer og indstillinger.. 14

Værktøjer ............................................... 14
Generelle indstillinger ........................ 15
Forbindelsesindstillinger.................... 15

Håndtering af
forbindelsesprofiler.......................... 15
Oprettelse af en ny
forbindelsesprofil ............................. 16

PIN-kodeindstillinger.......................... 17
Andre indstillinger............................... 17

background image

I n t r o d u k t i o n

4