Internet Stick CS 15 ohje

background image

1

Nokia Internet Modem
Käyttöohje

9216562

1. painos FI

background image

2

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai
osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN
LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ
MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN
VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA
MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA
LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN
MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN
ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain.
Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9216562 / 1. painos FI

background image

S i s ä l t ö

3