Internet Stick CS 15 - Päänäkymä

background image

Päänäkymä

Jos haluat avata Nokia Internet Modem -sovelluksen, liitä CS-15-laite
tietokoneen USB-porttiin, tai käynnistä sovellus käyttöjärjestelmästä
normaalilla tavalla (esimerkiksi Microsoft Windows XP -järjestelmässä
sovellus käynnistetään valitsemalla Käynnistä > Kaikki ohjelmat >
Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem). Sovelluksen
päänäkymä avautuu.

Päänäkymässä näkyy palveluntarjoajan kentän voimakkuus nykyisessä
sijaintipaikassa (mitä useampi palkki on näkyvissä, sitä voimakkaampi
kenttä), käytettävän palveluntarjoajan nimi ja matkapuhelinverkon
tyyppi (kuten HSDPA). Näkymä saattaa myös sisältää oikoteitä
esimerkiksi Web-sivustoille tai sovelluksiin. Jos palveluntarjoajan verkko
sallii, ikkunassa voidaan näyttää CS-15-laitteen käyttämän verkkosolun
tunnistetiedot.

Päänäkymä sisältää seuraavat ominaisuudet:

• Jos haluat luoda oikotien Web-sivustoon, sovellukseen tai

tiedostoon, valitse

Luo oikotie

. Katso lisätietoja kohdasta

”Oikotiet”, s. 6.

• Jos haluat avata ohjeen, valitse

Ohje

. Ohje avautuu tietokoneelle

asennettuun PDF-lukijaan.

• Jos haluat pienentää sovelluksen Windowsin tehtäväpalkkiin

lopettamatta aktiivista yhteyttä, valitse

. Voit avata

sovellusikkunan napsauttamalla tehtäväpalkissa näkyvää
sovelluskuvaketta.

• Jos haluat pienentää sovelluksen Windowsin ilmaisinalueelle

lopettamatta aktiivista yhteyttä, valitse X. Avaa sovellusikkuna
napsauttamalla ilmaisinalueella näkyvää sovelluskuvaketta ja
valitse

Avaa

.

• Jos haluat käyttää työkaluja tai määrittää asetuksia, valitse

Valinnat

>

Asetukset...

. Katso lisätietoja kohdasta ”Työkalut ja

asetukset”, s. 14.

background image

O i k o t i e t

6