Internet Stick CS 15 - Oikotien muokkaaminen tai poistaminen

background image

Oikotien muokkaaminen tai poistaminen

Jos haluat muokata oikotietä tai poistaa sen, valitse päänäkymässä

Valinnat

>

Asetukset...

>

Oikotiet

. Luodut oikotiet näkyvät luettelona.

Oikotiehen liitetty yhteysprofiili näkyy kohdassa

Yhteys

.

Jos haluat muokata oikotietä, valitse oikotie ja

Muokkaa

, ja jatka kuten

on kuvattu kohdassa ”Uuden oikotien luominen”, s. 6.

Jos haluat poistaa oikotien, valitse oikotie ja

Poista

.

background image

V i e s t i t j a y h t e y s h e n k i l ö t

8