Internet Stick CS 15 - Viestien ja yhteyshenkilöiden asetukset

background image

Viestien ja yhteyshenkilöiden asetukset

Jos haluat määrittää viestien ja yhteyshenkilöiden asetukset, valitse
päänäkymässä

ja

Valinnat

>

Asetukset...

>

Viestit / Yhteyshenkilöt

.

background image

V i e s t i t j a y h t e y s h e n k i l ö t

12