Internet Stick CS 15 - Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

background image

Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Laite tukee yksittäisen tekstiviestin pituusrajoituksen ylittävien tekstiviestien
lähettämistä. Pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä.
Palveluntarjoaja saattaa periä viestien määrän mukaisen maksun. Tarkkeita
käyttävät merkit ja joihinkin kielivalintoihin kuuluvat merkit käyttävät enemmän
tilaa kuin yksittäiset merkit ja rajoittavat yhdessä viestissä käytettävissä olevaa
merkkimäärää.

1. Valitse viesteissä

Uusi tekstiviesti...

.

2. Syötä

Kenelle....

-kenttään vastaanottajien puhelinnumerot. Erota

puhelinnumerot toisistaan puolipisteellä (;).

Jos haluat valita tallennetun vastaanottajan, valitse

Kenelle....

,

puhelinluettelo- ja yhteyshenkilökansio, yhteyshenkilö
yhteyshenkilöluettelosta,

Lisää >

(jos lisäät yhteyshenkilön

vastaanottajaluetteloon) tai

Lisää kaikki >>

(jos lisäät kaikki luetellut

yhteyshenkilöt vastaanottajaluetteloon) ja lopuksi

OK

.

Vihje: Voit valita yhteyshenkilöluettelosta useita
yhteyshenkilöitä pitämällä tietokoneen näppäimistön
control-näppäintä (Ctrl) painettuna vastaanottajia valitessasi.

Jos haluat poistaa yhteyshenkilöitä vastaanottajaluettelosta, valitse

< Poista

poistaessasi valitun vastaanottajan tai

<< Poista kaikki

poistaessasi kaikki yhteyshenkilöt.

3. Kirjoita viesti

Teksti:

-kenttään.

Jos haluat muokata viestiä, voit käyttää

Muokkaa

-valikon

toimintoja.

Peru

peruuttaa viimeisen toimenpiteen.

Valitse kaikki

valitsee koko viestin.

4. Jos haluat pyytää verkkoa lähettämään sinulle lähettämäsi viestin

toimitusraportin (verkkopalvelu), valitse

Pyydä toimitusraporttia.

.

background image

V i e s t i t j a y h t e y s h e n k i l ö t

10

Jos haluat valita, miten vastaanottava laite käsittelee lähetetyn
viestin (jos vastaanottava laite tukee tätä asetusta), valitse

Luokka:

ja haluamasi vaihtoehto.

Katso lisätietoja kohdasta ”Viestien asetukset”, s. 12.

5. Jos haluat lähettää viestin, valitse

Lähetä

.

Jos haluat tallentaa viestin ja lähettää sen myöhemmin, valitse

Tallenna

. Viesti tallentuu Luonnokset-kansioon.