Internet Stick CS 15 - Yhteyshenkilöiden hallinta

background image

Yhteyshenkilöiden hallinta

Jos haluat lisätä uuden yhteyshenkilön, valitse Yhteyshenkilöissä
haluamasi yhteyshenkilökansio ja

Uusi yhteyshenkilö...

. Syötä

yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero ja valitse

OK

.

Jos haluat muokata yhteyshenkilöä, valitse yhteyshenkilö ja

Muokkaa

.

Jos haluat poistaa yhteyshenkilön, valitse yhteyshenkilö ja

Poista

.

Yhteyshenkilö siirtyy Poistetut kohteet -kansioon.

background image

V i e s t i t j a y h t e y s h e n k i l ö t

11

Jos haluat palauttaa poistetun yhteyshenkilön, valitse

Poistetut kohteet

,

ja vedä yhteyshenkilö haluamaasi kansioon.

Jos haluat kopioida yhteyshenkilön, valitse yhteyshenkilö,

Muokkaa

>

Kopioi

, kohdekansio ja

Muokkaa

>

Liitä

.

Jos haluat muuntaa yhteyshenkilön puhelinnumeron kansainväliseen
muotoon, valitse yhteyshenkilö,

Toiminnat

>

Kansainvälistä numerot...

,

maa maakoodin hakemiseksi ja

Kansainvälistä

. Voit valita numeron

lisäämättä numeron eteen ulkomaanliikenteen tunnusta ja maakoodia.

Jos haluat lähettää yhteyshenkilölle tekstiviestin, valitse yhteyshenkilö
ja

Lähetä tekstiviesti...

. Voit valita useita yhteyshenkilöitä pitämällä

tietokoneen näppäimistön control-näppäintä (Ctrl) painettuna
yhteyshenkilöitä valitessasi. Jatka, kuten on kuvattu kohdassa ”Viestien
kirjoittaminen ja lähettäminen”, s. 9.

Jos haluat lähettää yhteyshenkilön puhelinnumeron tekstiviestinä,
valitse yhteyshenkilö ja

Toiminnat

>

Lähetä numero tekstiviestinä..

.

Jos haluat poistaa yhteyshenkilökansiosta sellaiset yhteyshenkilöt, joilla
on sama nimi ja puhelinnumero, valitse yhteyshenkilökansio ja

Toiminnat

>

Poistaa toisinnoksia...

. Noudata näytölle tulevia ohjeita.