Internet Stick CS 15 - Yhteyshenkilöiden synkronoiminen

background image

Yhteyshenkilöiden synkronoiminen

Jos haluat synkronoida yhteyshenkilöt yhteyshenkilökansioiden välillä,
valitse Yhteyshenkilöissä

Päivitä

. Synkronoinnin jälkeen kansioissa on

samat yhteyshenkilöt.

Katso lisätietoja synkronointitavan valinnasta kohdasta
”Yhteyshenkilöiden asetukset”, s. 12.