Internet Stick CS 15 - Yhteyshenkilöiden tuominen tai vieminen

background image

Yhteyshenkilöiden tuominen tai vieminen

Jos haluat tuoda yhteyshenkilöitä tiedostosta, valitse Yhteyshenkilöissä
yhteyshenkilökansio, johon yhteyshenkilöt lisätään, ja

Tiedosto

>

Siirtää

yhteyshenkilöitä...

. Valitse yhteyshenkilötiedoston sisältävä kansio,

tiedosto ja

Avaa

.

Jos haluat viedä yhteyshenkilöt tiedostoon, valitse Yhteyshenkilöissä
yhteyshenkilökansio, joka sisältää yhteyshenkilöt, ja

Tiedosto

>

Siirrä

yhteyshenkilöt...

. Valitse kohdekansio, syötä tiedoston nimi ja valitse

Tallenna

.