Internet Stick CS 15 - Yhteysprofiilien hallinta

background image

Yhteysprofiilien hallinta

Jos haluat hallita yhteysprofiileja, valitse päänäkymässä

Valinnat

>

Asetukset...

>

Yhteydet (soitto)

. Nykyiset profiilit esitetään luettelona.

Tee yksi seuraavista toimenpiteistä:

• Jos haluat asettaa profiilin oletukseksi, valitse profiili ja

Oletus

.

• Jos haluat kopioida etukäteen määritellyn profiilin (ilmaistaan lukon

kuvalla) ja muokata sitä, valitse profiili ja

Kopioi ja muokkaa

. Määritä

tarvittavat asetukset. Katso lisätietoja kohdasta ”Uuden
yhteysprofiilin luominen”, s. 16.

• Jos haluat muokata luomaasi profiilia, valitse profiili ja

Muokkaa

.

• Jos haluat poistaa luomasi profiilin, valitse profiili ja

Poista

.

Etukäteen määriteltyjä profiileja ei voi poistaa.

• Jos haluat tuoda tai viedä profiilin, valitse

Tiedostot

ja haluamasi

vaihtoehto.

background image

T y ö k a l u t j a a s e t u k s e t

16

• Jos haluat lisätä etukäteen määritellyn profiilin profiililuetteloon,

valitse

Uusi

>

Käytä etukäteen määriteltyä yhteyttä.

>

Seuraava >

,

palveluntarjoajan maa ja operaattori (palveluntarjoaja). Valitse
kohdassa

Valitse haluttu profiili / halutut profiilit:

palveluntarjoajan

etukäteen määritelty profiili. Jos haluat tallentaa asetukset, valitse

Suorita loppuun

.

• Jos haluat kopioida etukäteen määritellyn profiilin ja muokata sitä,

valitse

Uusi

>

Kopioi ja muokkaa etukäteen määritellyt yhteydet.

>

Seuraava >

. Valitse haluamasi vaihtoehdot ja

Seuraava >

. Määritä

tarvittavat asetukset. Katso lisätietoja kohdasta ”Uuden
yhteysprofiilin luominen”, s. 16.