Internet Stick CS 15 - Yleiset asetukset

background image

Yleiset asetukset

Jos haluat määrittää yleiset asetukset, valitse päänäkymässä

Valinnat

>

Asetukset...

>

Yleiset

.

background image

T y ö k a l u t j a a s e t u k s e t

15

Jos haluat käynnistää sovelluksen automaattisesti aina, kun kirjaudut
käyttöjärjestelmään, valitse vastaava valintaruutu. Jos valintaruutua ei
valita, sovellus pitää käynnistää käsin käyttöjärjestelmästä.

Jos haluat vaihtaa Nokia Internet Modem -sovelluksen kielen, valitse

Kieli

ja kieli.

Jos haluat valita toimenpiteen, joka suoritetaan kun CS-15-laite
liitetään tietokoneeseen, valitse

Älä tee mitään

, jos mitään

toimenpidettä ei suoriteta,

Tutki laite (yhteyshenkilöt, tekstiviestit...)

,

jos avataan Viestit/Yhteyshenkilöt tai

Luo Internet-yhteys

, jos luodaan

Internet-yhteys yhteysprofiilin oletusasetusta käyttäen. Jos haluat
asettaa sovelluksen kysymään toimenpidettä, valitse

Kysy aina

.