Internet Stick CS 15 leírás

background image

1

Nokia Internet Modem
Felhasználói útmutató

9216562

1. kiadás, HU

background image

2

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve
tulajdonosuk védjegye lehet.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem
továbbítható, nem terjeszthetõ és nem tárolható a Nokia elõzetes írásbeli engedélye nélkül.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy
bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül
módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETÕVÉ
TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM
FELELÕSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN
KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA
TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES
JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELÕÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY
VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL,
MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM
KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETÕSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN
DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELÕZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY
VISSZAVONJA.

Bizonyos termékek, azok alkalmazásai és a termékekhez kapcsolódó szolgáltatások
választéka országonként eltérhet. A részletekrõl és az elérhetõ nyelvi csomagokról
érdeklõdjünk egy Nokia márkakereskedõnél.

Exportszabályok
Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült
Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól
eltérõ magatartás.

9216562, 1. kiadás HU

background image

T a r t a l o m j e g y z é k

3