Internet Stick CS 15 - Üzenetbeállítások

background image

Üzenetbeállítások

Az üzenetbeállítások meghatározásához válasszuk az

Üzenetek

lehetõséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a hálózat az elküldött szöveges üzenetekrõl
alapértelmezés szerint kézbesítési jelentést küldjön (hálózati
szolgáltatás), akkor a

Rövid szöveges üzenetek (SMS)

lehetõségnél

jelöljük be a

Kézbesítési értesítõ kérése.

jelölõnégyzetet.

Annak meghatározásához, hogy a fogadó készülékek hogyan kezeljék
az elküldött üzeneteket (ha a fogadó készülékek támogatják ennek
a beállításnak a használatát), akkor a

Rövid szöveges üzenetek (SMS)

lehetõségnél válasszuk az

Osztály:

lehetõséget, majd a kívánt opciót.

Ha a

[0] Képernyõ

lehetõséget választjuk, akkor az elküldött üzenet

megjelenik a fogadó készülék képernyõjén, de nem lesz elmentve. Ha
a

[1] Telefonmemória

lehetõséget választjuk, akkor a fogadó készülék

a memóriájába menti az üzenetet. Ha a

[2] SIM kártya

lehetõséget

választjuk, akkor a fogadó készülék a SIM-kártyára menti az üzenetet.
Ha az

[3] Alapértelmezett

lehetõséget választjuk, akkor a fogadó

készülék az üzenetet az alapértelmezett mentési helyre menti. Ha
a

Nincs osztály

lehetõséget választjuk, akkor a CS-15 készülék az

üzenet elküldéséhez nem használ semmilyen meghatározott
szolgáltatási osztályt.

Annak meghatározásához, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az
üzenetet újból elküldeni, ha az elsõ küldési kísérlet nem volt sikeres
(hálózati szolgáltatás), a

Rövid szöveges üzenetek (SMS)

lehetõségnél

válasszuk az

Érvényességi idõtartam:

lehetõséget, majd adjuk meg

a kívánt beállítást. Ha az üzenet nem küldhetõ el a megadott idõszakon
belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

A szöveges üzenetek kézbesítéséhez használt üzenetközpont
telefonszámának megadásához válasszuk a

Szolgáltatóközpont

lehetõséget, majd adjuk meg a szolgáltatótól kapott telefonszámot.
Alapértelmezés szerint a CS-15 készülék annak a szolgáltatónak az
üzenetközpontját használja, amelynek a csatlakozási profilját
a kapcsolat létrehozásához használta.

Annak meghatározásához, hogy a CS-15 készülék az üzenetközpontból
automatikusan letöltse az új üzeneteket vagy elküldje a Kimenõ

background image

Ü z e n e t e k é s n é v j e g y z é k

16

mappába mentett üzeneteket, a

Szinkronizálás

lehetõségnél válasszuk

ki a kívánt opciót. Ha az

Automatikus

lehetõséget választjuk, akkor

a CS-15 készülék automatikusan letölti és elküldi az üzeneteket. Ha
a

Legyen kérdés

lehetõséget választjuk, akkor a készülék megkérdezi,

hogy le szeretnénk-e tölteni, illetve el szeretnénk-e küldeni az
üzeneteket. Ha a

Manuális

lehetõséget választjuk, akkor az üzenetek

letöltéséhez és elküldéséhez az Üzenetek/Névjegyzék mappában
válasszuk a

Küldés/fogadás

lehetõséget.

background image

E s z k ö z ö k é s b e á l l í t á s o k

17