Internet Stick CS 15 - Névjegyzék beállításai

background image

Névjegyzék beállításai

A névjegyzék beállításainak meghatározásához válasszuk a

Kapcsolatok

lehetõséget.

A használni kívánt külsõ telefonkönyv kiválasztásához a listából
válasszuk ki a kívánt opciót. Ha a

Nincs

lehetõséget választjuk, akkor az

Üzenetek/Névjegyzék mappában nem lesz elérhetõ külsõ telefonkönyv.

Annak kiválasztásához, hogy a névjegyek hogyan legyen szinkronizálva
a CS-15 készülék és a SIM-kártya között, válasszuk ki a kívánt opciót
a

Szinkronizálás

menüben. Az

Automatikus

lehetõség kiválasztása

esetén a CS-15 készülék automatikusan elvégzi a névjegyek
szinkronizálását, ha az Üzenetek/Névjegyzék mappában a

Kapcsolatok

lehetõséget választjuk. Ha a

Legyen kérdés

lehetõséget választjuk, akkor

a készülék megkérdezi, mikor kívánjuk a névjegyeket szinkronizálni.
Ha a

Manuális

lehetõséget választjuk, akkor a névjegyek

szinkronizálásához az Üzenetek/Névjegyzék mappában válasszuk
a

Frissítés

parancsot. Lásd még: „A névjegyzék szinkronizálása”,

12. oldal.

background image

Ü z e n e t e k é s n é v j e g y z é k

15