Internet Stick CS 15 - Üzenetek írása és küldése

background image

Üzenetek írása és küldése

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek
küldését. A hosszabb üzenetek kettõ vagy több üzenetként kerülnek elküldésre.
A szolgáltató ennek megfelelõen számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más
írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet
foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló
hely méretét.

1. Az Üzenetek lehetõségnél válasszuk az

Új SMS...

parancsot.

2. Írja be a címzettek telefonszámát a

Címzett...

mezõbe. A címzetteket

pontosvesszõvel (;) válasszuk el egymástól.

Egy tárolt címzett kiválasztásához válasszuk a

Címzett...

lehetõséget,

a telefonkönyvet és a névjegyzék mappát, a megfelelõ névjegyet
a Névjegyzékben, majd a

Hozzáadás >

lehetõséget (a névjegy

hozzáadásához a Címzettek listájához), vagy az

Összes hozzáadása

>>

lehetõséget (az összes felsorolt névjegy hozzáadásához

a Címzettek listájához), végül az

OK

parancsot.

Tipp: Ha a Névjegyzékben több névjegyet szeretnénk
kiválasztani, akkor a címzettek kijelölése közben
a számítógépünk billentyûzetén nyomjuk meg és tartsuk
lenyomva a Ctrl billentyût.

Ha el szeretnénk távolítani egy névjegyet a Címzettek listájáról,
akkor a kijelölt névjegy eltávolításához válasszuk az

< Eltávolítás

lehetõséget, vagy az összes névjegy eltávolításához

<< Az összes

törlése

lehetõséget.

background image

Ü z e n e t e k é s n é v j e g y z é k

12

3. A

Szöveg:

mezõben írjuk meg az üzenetet.

Az üzenet szerkesztéséhez használhatjuk a

Szerkesztés

menü

funkcióit. A

Visszavonás

lehetõség használatával visszavonhatjuk az

utoljára végrehajtott mûveletet.

Az összes kijelölése

lehetõséggel az

egész üzenetet kijelölhetjük.

4. Ha azt szeretnénk, hogy a hálózat az elküldött üzenetekrõl

kézbesítési jelentést küldjön (hálózati szolgáltatás), akkor válasszuk
a

Kézbesítési értesítõ kérése.

lehetõséget.

Annak meghatározásához, hogy a fogadó készülék hogyan kezelje az
üzenetet (ha a fogadó készülék támogatja ennek a beállításnak a
használatát), válasszuk az

Osztály:

lehetõséget, majd a kívánt opciót.

További tudnivalók: „Üzenetbeállítások”, 15. oldal.

5. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a

Küldés

lehetõséget.

Ha az üzenetet késõbbi küldés céljából menteni szeretnénk,
válasszuk a

Mentés

lehetõséget. Az üzenet a Piszkozatok

mappába kerül.