Internet Stick CS 15 - A Névjegyzék kezelése

background image

A Névjegyzék kezelése

Új névjegy hozzáadásához a Névjegyzékben válasszuk ki a kívánt
névjegymappát, majd az

Új kapcsolat...

lehetõséget. Írjuk be

a névjegyhez tartozó nevet és telefonszámot, majd válasszuk az

OK

parancsot.

Névjegy szerkesztéséhez válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd
a

Módosítás

lehetõséget.

Névjegy törléséhez válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd a

Törlés

lehetõséget. A névjegy a Törölt elemek mappába kerül.

Egy törölt névjegy visszaállításához válasszuk a

Törölt elemek

mappát,

majd húzzuk a kívánt üzenetet a megfelelõ mappába.

Névjegy másolásához válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd a

Szerkesztés

>

Másolás

lehetõséget, a kívánt mappát, végül a

Szerkesztés

>

Beillesztés

lehetõséget.

Egy névjegyhez tartozó telefonszám nemzetközi formátumúvá történõ
konvertálásához válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd a

Mûveletek

>

Számok nemzetközi formátumúvá alakítása...

lehetõséget, adjuk meg

a megfelelõ országot, végül válasszuk a

Nemzetközi formátumúvá

alakítás

lehetõséget. A telefonszámot anélkül is tárcsázhatjuk, hogy

a szám elé beírnánk a nemzetközi elõhívó és országhívó számot.

Ha szöveges üzenetet kívánunk küldeni egy névjegy számára, akkor
válasszuk ki a névjegyet, majd az

SMS küldése...

lehetõséget. Ha több

névjegyet szeretnénk kiválasztani, akkor a névjegyek kijelölése közben
a számítógépünk billentyûzetén nyomjuk meg és tartsuk lenyomva
a Ctrl billentyût. Folytassuk az „Üzenetek írása és küldése”, (11. oldal)
címû részben leírtaknak megfelelõen.

Egy névjegy telefonszámának szöveges üzenetben történõ elküldéséhez
válasszuk ki a névjegyet, majd a

Mûveletek

>

Szám elküldése SMS-ben...

lehetõséget.

Ha törölni szeretnénk azokat a névjegyeket, amelyek
a névjegymappákban ugyanazzal a névvel és telefonszámmal
rendelkeznek, akkor válasszuk ki a megfelelõ névjegymappát, majd
a

Mûveletek

>

Kettõzött elemek eltávolítása...

lehetõséget. Kövessük

a képernyõn megjelenõ utasításokat.

background image

Ü z e n e t e k é s n é v j e g y z é k

14