Internet Stick CS 15 - A névjegyzék szinkronizálása

background image

A névjegyzék szinkronizálása

A névjegymappákban tárolt névjegyek szinkronizálásához
a Névjegyzékben válasszuk a

Frissítés

lehetõséget. A szinkronizálást

követõen mindkét mappában ugyanazok a névjegyek jelennek meg.

A szinkronizálási mód kiválasztásáról lásd: „Névjegyzék beállításai”,
14. oldal.

background image

Ü z e n e t e k é s n é v j e g y z é k

13