Internet Stick CS 15 - PIN-kód beállításai

background image

PIN-kód beállításai

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az univerzális személyes
azonosítószám (UPIN-kód) (4–8 számjegy) megvédi a SIM-kártyát
a jogosulatlan használat ellen. Az (U)PIN-kódot általában a SIM-
kártyával kapjuk.

A PIN-kód beállításainak meghatározásához a fõnézetben válasszuk az

Opciók

>

Beállítások…

lehetõséget, majd adjuk meg a készülék nevét.

A SIM-kártya (U)PIN-kódjának módosításához válasszuk a

SIM PIN kód

módosítása

lehetõséget. Az

Elõzõ SIM PIN kódja:

mezõbe írjuk be az

background image

E s z k ö z ö k é s b e á l l í t á s o k

21

aktuális kódot. Az

Új SIM PIN kódja:

és az

Új SIM PIN kódjának

megerõsítése:

mezõkbe írjuk be az új kódot.

Ha azt szeretnénk, hogy a CS-15 készülék minden alkalommal kérje az
(U)PIN-kódot, ha a számítógéphez csatlakozik, akkor válasszuk a

PIN kód

engedélyezése/letiltása

>

Engedélyezett

lehetõséget.