Internet Stick CS 15 - 1. Introduksjon

background image

1. Introduksjon

Med Nokia Internet Modem-programmet kan du bruke ulike Internett-
tjenester og angi innstillinger for Internett-koblingen når Nokia
Internett-pinne CS-15 er tilkoblet PC-en.

Programmet installeres på PC-en første gang du bruker CS-15-enheten.
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se hurtigstartveiledningen for
CS-15-enheten.

Les denne veiledningen nøye. I tillegg til hurtigstartveiledningen bør du
også lese brukerhåndbøkene for PC-en, operativsystemet og eventuell
programvare som du bruker sammen med Internett-koblingen som er
konfigurert via CS-15-enheten.

Hvis du vil lese oppdaterte veiledninger, tilleggsinformasjon,
nedlastinger og tjenester tilknyttet Nokia-produktet ditt, kan du gå til
www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-nettsted.

Før du bruker Internett-tjenestene som beskrives i denne
brukerhåndboken, bør du kontakte Internett-leverandøren for å få
informasjon om dataoverføringskostnadene.

background image

K o m i g a n g

5