Internet Stick CS 15 - Hovedvisning

background image

Hovedvisning

Hvis du vil åpne Nokia Internet Modem-programmet, kobler du CS-15-
enheten til en USB-port på PC-en, eller du starter programmet på vanlig
måte i operativsystemet (i Microsoft Windows XP velger du for eksempel
Start > Programmer > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem).
Hovedvisningen for programmet vises.

Hovedvisningen viser signalstyrken for tjenesteleverandøren på din
nåværende plassering (jo flere streker som vises, desto sterkere er
signalet), navnet på tjenesteleverandøren du bruker og typen
mobilnettverk (som HSDPA). Visningen kan også inneholde snarveier for
ulike nettsteder eller programmer. Avhengig av tjenesteleverandøren
kan visningen også vise informasjon om nettverkscellen som CS-15-
enheten bruker.

Hovedvisningen inneholder følgende funksjoner:

• Hvis du vil opprette en snarvei for et nettsted, program eller en fil,

velger du

Opprett snarvei

. For mer informasjon kan du se

“Snarveier”, p. 6.

• Hvis du vil åpne denne brukerhåndboken, velger du

Hjelp

.

Brukerhåndboken vises i PDF-leserprogrammet som er installert
på PC-en.

• Hvis du vil legge ned programmet i oppgavelinjen for Windows uten

å avslutte den aktive koblingen, velger du

. Hvis du vil åpne

programvinduet, klikker du på programikonet i oppgavelinjen.

• Hvis du vil legge ned programmet i oppgavelinjen for Windows uten

å avslutte den aktive koblingen, velger du X. Hvis du vil åpne
programvinduet, klikker du på programikonet i oppgavelinjen og
velger

Åpne

.

• Hvis du vil bruke verktøy eller angi innstillinger, velger du

Alternativer

>

Innstillinger...

. For mer informasjon kan du se “Verktøy

og innstillinger”, p. 14.

background image

S n a r v e i e r

6