Internet Stick CS 15 - Forhåndsdefinerte snarveier

background image

Forhåndsdefinerte snarveier

Hvis du vil sende og motta tekstmeldinger eller administrere kontakter,
velger du

. For mer informasjon kan du se “Meldinger og

kontakter”, p. 8.

Hvis du vil sende og motta e-post ved hjelp av standard e-postprogram,
velger du

. Nettverkskoblingen konfigureres ved hjelp av standard

koblingsprofil, og e-postprogrammet åpnes. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se instruksjonene for e-postprogrammet.

Hvis du vil bla gjennom nettsidene ved hjelp av standard Internett-
nettleser, velger du

. Nettverkskoblingen konfigureres ved hjelp av

standard koblingsprofil, og nettleseren åpnes. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se instruksjonene for nettleseren.

Hvis du vil koble til Internett ved hjelp av standard koblingsprofil, velger
du

. Hvis du vil lukke en kobling, velger du

.

Hvis du vil ha informasjon om koblingsprofiler, kan du se
“Koblingsinnstillinger”, p. 15.