Internet Stick CS 15 - Importere eller eksportere en snarvei

background image

Importere eller eksportere en snarvei

Hvis du vil importere en snarvei fra en fil, velger du følgende fra
hovedvisningen:

Alternativer

>

Innstillinger...

>

Snarveier

>

Importer...

,

mappen der snarveifilen er lagret, filen og

Åpne

.

Hvis du vil eksportere en snarvei til en fil, velger du

Alternativer

>

Innstillinger...

>

Snarveier

>

Eksporter...

og målmappen. Angi et filnavn

og velg

Lagre

.