Internet Stick CS 15 - Opprette en ny snarvei

background image

Opprette en ny snarvei

1. I hovedvisningen velger du

Opprett snarvei

eller

Alternativer

>

Innstillinger...

>

Snarveier

>

Legg til

.

2. I

Snarveinavn:

angir du et navn for snarveien.

3. I

Type program:

velger du programtypen som skal åpnes når du

velger snarveien:

Program eller kommandolinje som skal kjøres

— Velg dette

alternativet for å angi nettsiden, programmet eller filen som
skal åpnes når du velger snarveien.

background image

S n a r v e i e r

7

Default Internet browser

— Velg dette alternativet hvis du vil at

standard Internett-leser skal åpnes når du velger snarveien.

Default Internet messaging system

— Velg dette alternativet hvis

du vil at standard meldingsprogram skal åpnes når du velger
snarveien.

4. I

Tast inn navnet på et program, en fil eller Internett-lenke:

angir du

programmet, filnavnet eller nettadressen eller velger

Bla...

, filnavnet

og

Åpne

.

Dette feltet er bare aktivt hvis du valgte

Program eller

kommandolinje som skal kjøres

.

5. I

Tilknyttet tilkobling

velger du

Ingen

for å bruke snarveien med en

hvilken som helst koblingsprofil, eller du velger

Koble til med hjelp av

profilen:

og profilen som snarveien brukes sammen med.

6. Hvis du vil lagre innstillingene, velger du

OK

.