Internet Stick CS 15 - Redigere eller slette en snarvei

background image

Redigere eller slette en snarvei

Hvis du vil redigere eller slette en snarvei, velger du

Alternativer

>

Innstillinger...

>

Snarveier

. Snarveiene du har opprettet, vises som en

liste. Koblingsprofilen tilknyttet snarveien, vises under

Tilkobling

.

Hvis du vil redigere en snarvei, velger du snarveien og

Endre

, og

fortsetter som beskrevet i “Opprette en ny snarvei”, p. 6.

Hvis du vil slette en snarvei, velger du snarveien og

Slett

.

background image

M e l d i n g e r o g k o n t a k t e r

8