Internet Stick CS 15 - Innstillinger for meldinger og kontakter

background image

Innstillinger for meldinger og kontakter

Hvis du vil angi innstillinger for meldinger og kontakter, velger du

og

Alternativer

>

Innstillinger...

>

Meldinger / Kontakter

i

hovedvisningen.