Internet Stick CS 15 - Kontaktinnstillinger

background image

Kontaktinnstillinger

Hvis du vil angi kontaktinnstillingene, velger du

Kontakter

.

Hvis du vil velge den eksterne telefonboken du ønsker å bruke, velger du
det ønskede alternativet fra listen. Hvis du velger

Ingen

, får du ingen

tilgang til eksterne telefonbøker i Meldinger/Kontakter.

background image

M e l d i n g e r o g k o n t a k t e r

12

Hvis du vil velge hvordan kontaktene skal synkroniseres mellom CS-15-
enheten og SIM-kortet, går du til

Synkronisering

og velger det ønskede

alternativet. Hvis du velger

Automatisk

, synkroniserer CS-15-enheten

automatisk kontaktene når du velger

Kontakter

i Meldinger/Kontakter.

Hvis du velger

Spør bruker

, spør enheten om du vil synkronisere

kontaktene. Hvis du velger

Manuell

, må du velge

Oppdater

i Meldinger/

Kontakter for å synkronisere kontaktene. Se også “Synkroniser
kontakter”, p. 10.