Internet Stick CS 15 - Kontakter

background image

Kontakter

Hvis du vil administrere kontakter som er lagret på SIM-kortet, CS-15-
enheten eller den eksterne telefonboken du har valgt i
kontaktinnstillingene, velger du

i hovedvisningen for å åpne

Meldinger/Kontakter, og deretter

Kontakter

.

Kontaktene som er lagret i SIM-kortmappen, og kontaktene som er
lagret i CS-15-enheten, vises i mappen for USB-modemminne.
Kontaktene som er lagret i den eksterne telefonboken, vises i den
respektive mappen.