Internet Stick CS 15 - Importere eller eksportere kontakter

background image

Importere eller eksportere kontakter

Hvis du vil importere kontakter fra en fil, går du til Kontakter og velger
kontaktmappen der du vil legge til kontaktene og

Fil

>

Importer

kontakter...

. Velg mappen der kontaktfilen er lagret, filen og

Åpne

.

Hvis du vil eksportere kontakter til en fil, går du til Kontakter og velger
kontaktmappen som inneholder kontaktene og

Fil

>

Eksporter

kontakter...

. Velg målmappen, angi et filnavn og velg

Lagre

.