Internet Stick CS 15 - Meldinger

background image

Meldinger

Hvis du vil sende og motta tekstmeldinger, velger du følgende

i hovedmenyen for å åpne Meldinger/Kontakter, og deretter

Meldinger

.

Før du kan sende eller motta tekstmeldinger (nettverkstjeneste), må du
angi de korrekte innstillingene hvis de ikke er forhåndsdefinert. Kontakt
tjenesteleverandøren angående innstillingene. Hvis du vil angi
innstillingene, kan du se “Meldingsinnstillinger”, p. 12.