Internet Stick CS 15 - Meldingsmapper

background image

Meldingsmapper

Enheten lagrer mottatte meldinger i Innboks-mappen, sendte meldinger
i Sendte elementer-mappen og slettede meldinger i Slettede elementer-
mappen. Meldinger som ikke er sendt ennå, lagres i Utboks-mappen.

Hvis du vil hente nye meldinger eller sende meldinger som er lagret
i Utboks-mappen, velger du

Send/motta

.

Hvis du vil redigere og sende en melding du lagret i Kladd-mappen,
dobbeltklikker du på meldingsoverskriften. Du kan også velge meldingen
og

Handlinger

>

Rediger SMS...

. Fortsett som beskrevet i “Skrive og

sende en melding”, p. 9.

Hvis du vil vise en melding som er lagret i Innboks-, Utboks- eller Sendte
elementer-mappen, velger du mappen og dobbeltklikker på
meldingsoverskriften. Du kan også velge meldingen og

Handlinger

>

Vis SMS...

.

Hvis du vil videresende eller svare på en melding som er lagret i Innboks-
mappen, velger du meldingen og

Videresend...

eller

Svar...

. Fortsett som

beskrevet i “Skrive og sende en melding”, p. 9.

Hvis du vil slette en melding, velger du meldingsmappen og meldingen.
Trykk på slettetasten på PC-tastaturet. Meldigen flyttes til Slettede
elementer-mappen. Hvis du vil gjenopprette den slettede meldingen,
velger du

Slettede poster

og meldingen, og høyreklikk og velg

Gjenopprett

.

background image

M e l d i n g e r o g k o n t a k t e r

9

Hvis du vil slette alle meldingene som er lagret i

Slettede poster

-mappen

permanent, velger du

Slettede poster

, og høyreklikk og velg

Tøm søppel

.