Internet Stick CS 15 - Andre innstillinger

background image

Andre innstillinger

Hvis du vil administrere snarveier du har opprettet, går du til
hovedvisningen og velger

Alternativer

>

Innstillinger...

>

Snarveier

.

For mer informasjon kan du se “Snarveier”, p. 6.

Hvis du vil angi innstillinger for Meldinger/Kontakter, velger du følgende
i hovedmenyen

Alternativer

>

Innstillinger...

>

Meldinger / Kontakter

.

For mer informasjon kan du se “Innstillinger for meldinger og
kontakter”, p. 11.

Hvis du vil redigere CS-15-enheten som vises i programmet for Nokia
Internet Modem, går du til hovedvisningen og velger

Alternativer

>

Innstillinger...

, enhetsnavnet og

Enhetsinnstillinger

. Angi navnet som

du vil skal vises for enheten.