Internet Stick CS 15 - Generelle innstillinger

background image

Generelle innstillinger

Hvis du vil angi generelle innstillinger, går du til hovedvisningen og
velger

Alternativer

>

Innstillinger...

>

Generelt

.

Hvis du vil angi at programmet skal starte automatisk når du logger deg
på operativsystemet, velger du den aktuelle avmerkingsboksen. Hvis
avmerkingsboksen ikke er valgt, må du åpne programmet manuelt
i operativsystemet for å bruke det.

Hvis du vil endre språket for Nokia Internet Modem-programmet, velger
du

Språk

og ønsket språk.

Hvis du vil velge hva som skal skje når du kobler CS-15-enheten til
PC-en, velger du

Ingenting

hvis du ikke vil at det skal skje noe,

Utforsk

enheten (kontakter, SMS etc.)

for å åpne Meldinger/Kontakter eller

Koble

til Internett

for å koble til Internett ved hjelp av standard koblingsprofil.

Hvis du vil angi at programmet skal spørre om hvilken handling som skal
utføres, velger du

Spør alltid

.